Site Loader

Kartografia oraz geodezja są nadzwyczaj ze sobą związane, razem stanowią część znaczącej nauki o ziemi, którą jest geografia. Kartografa jest nauką, dzięki której mogą być konstruowane różnorodnego rodzaju mapy, atlasy, globusy, niemniej jednak nie mogłyby one powstać, gdyby nie geodezja. Nauka ta zezwala bowiem na wykonywanie dokładnych pomiarów, zarówno na małych, jak oraz na trochę większych powierzchniach terenu. Co więcej, nauka ta jest także nierozerwalną częścią wielu innych sfer, gdyż stosowana jest między innymi w budownictwie czy a w architekturze.

Projektanci na przykład tworzą swoje projekty na wyjątkowych mapach sytuacyjno – wysokościowych, a w następnej kolejności taki projekt jest wykonywany przez geodetę w terenie. Nauka ta jednak nie tylko wiąże się z dwoma wyżej wymienionymi dziedzinami, ponieważ dzięki niej możliwe stało się także badanie odkształceń budowli lub tworzenie regulacji prawnych nieruchomości. W ramach tej nauki jesteśmy w stanie wyróżnić też poszczególne działy, do jakich należy zakwalifikować chociażby fotogrametrię czy topografię. Nauka o kształcie, wielkości ziemi oraz o wykonywaniu pomiarów nie należy do najbardziej rozpowszechnionych, lecz mimo to, o geodezji słyszał prawdopodobnie każdy z nas.

Geodezja jest aktualnie nauką wybitnie pomocną, gdyż dzięki niej wolno przede wszystkim tworzyć mapy, atlasy, mierzyć pokaźniejsze i mniejsze powierzchnie czy tworzyć pisma o charakterze prawnym, które są nam potrzebne choćby w czasie rozgraniczania nieruchomości – potwierdza to geodeta iława. W owym czasie nie obejdzie się bez pomocy geodety. Istotą geodezji są w związku z tym prace powiązane w głównej mierze z przeróżnego typu pomiarami, a najbardziej kultowe są pomiary szczegółowe sytuacyjne oraz wysokościowe, pomiary realizacyjne czy te powiązane z ewidencją gruntów.

Prócz tego istotą tej nauki są również dogłębne obliczenia geodezyjne, sporządzanie specjalistycznej dokumentacji (także o charakterze prawnym) oraz sporządzanie zdjęć, które mają być korzystne przy tworzeniu map oraz innych graficznych opracowań. Geodezja towarzyszy też innym dziedzinom, korzystają albowiem z niej też budowlańcy i architekci.

Post Author: Redakcja