Site Loader

Są takie specjalizacje, które model biznesowy swojej działalności mają oparty na obfitej skali aktywności, ogromnych obrotach i związanej z tym bardzo niskiej marży zysku. Tak działa zdecydowana większość hiper i supermarketów. Jest tam gigantyczny obrót, sprzedają bezlik towarów, ale jednostkowy zysk jest wybitnie mały. A zyski biorą się tylko ze skali działania.

Taka sytuacja sprawia, że każdy spadek obrotów jest dla sklepu, czy wręcz całej sieci bardzo niebezpieczny, przede wszystkim, jeśli jest to stała tendencja. A kolosalna konkurencja, jaka panuje w tej branży sprawia, iż niemalże nie jest możliwe, by podnosić ceny bez konsekwencji utraty części konsumentów.

Wobec tego również managerowie sieci marketów gigantyczną wagę przywiązują do kosztowej kwestii swej aktywności. Dbają po prostu o to wszystko, co wytwarza w sklepie wydatki oraz myślą o tym, jak wolno sprawić, żeby były one niższe. Specyfika aktywności, jaka jest nastawiona na długotrwałe działania, sprawia, że opłaca się ponosić kosztowne nawet inwestycje, jeśli zapewniają one w długim przedziale czasowym obniżenie kosztów działania. Bo tu też działa rezultat skali.

Każde pionierskie rozwiązanie, jakie może się przyczynić do oszczędności jest w pierwszej kolejności testowane, a potem wprowadzane do wszystkich budynków – wypróbuj twister24.pl/uslugi/dopalacz-termiczny. W ostatnich czasach tak właśnie dzieje się z sprzętami, które przyczyniają się do redukcji kosztów energii. Szczególnie na znaczeniu zyskują kurtyny powietrzne. To urządzenia kultowe od dawna, niemniej jednak zyskujące na znaczeniu tak w istocie to od niedawna.

A punkty są perfekcyjnymi miejscami, gdzie mogą one przyczynić się do obniżenia kosztów. Bo hala punktu sprzedaży to duża powierzchnia, która musi być ogrzewana. I zazwyczaj jest dużo wejść i bram, jakie często są otwierane przez konsumentów oraz wózki dowożące towar. I w trakcie zimowych miesięcy w czasie każdego takiego otwarcia, z pomieszczenia ucieka co niemiara ciepła, jakie jest bezpowrotnie tracone. A dzięki kurtynom zostaje ono zatrzymane w budynku i temperatura nie ulega zmianie.

Post Author: Redakcja